top of page

חזון
איך כתיבת חזון הורי תהפוך אתכם להורים מנהיגים?

נגיד שאתם מנהלים של ארגון.  באחריותכם לקדם את הארגון. שיגדל, שיצמח, שיצליח.
אתם דואגים לרווחת העובדים שלכם, אתם משפיעים עליהם ועל ההתנהגות שלהם.

אתם אחראים על גיבוש העובדים ורוצים שהם ירגישו טוב במקום העבודה. ומעל לכל זה, יש לכם גם מטרות ויעדים שעליכם להגיע אליהם.

אך קודם כל, כדי שהארגון הזה יצליח, עליכם לגבש חזון.
משהו שאתם ממש רואים בדמיונכם: איפה אתם רואים את העסק בעוד שנתיים, חמש, עשר...

עכשיו תחשבו רגע על המשפחה שלכם.
אתם רוצים ילדים מוצלחים, שמחים ערכיים, עצמאיים.

אתם רוצים להשפיע עליהם.
חשוב לכם שגם הם ירגישו שייכים ומועילים.
שהם יפנו אליכם בעת צרה וידעו שאתם שם בשבילם.
חשוב לכם שהם יגדלו להיות ילדים עם ביטחון עצמי ובעלי השפעה.

את כל זה אי אפשר לעשות "על רגל אחת"
חייבת להיות חשיבה עמוקה שתנחה אתכם בדרך לצמיחה של הארגון הזה, שהוא המשפחה שלכם.

ח = חזון.

כתיבת חזון הורי תעזור לכם בדרך להפוך להורים מנהיגים.

bottom of page