top of page

 כהורים אנחנו מרגישים הרבה פעמים שאנחנו תלויים בהתנהגות הילדים. אנו חשים כי עלינו "ללכת על ביצים" מול הילד כי אנו חוששים מתגובתו.

הוא לא נכנס להתקלח.
הוא לא מסדר את החדר.
הוא מורח את הזמן בבוקר.

הסיטואציות האלו חוזרות על עצמן שוב ושוב בבית ואנחנו מרגישים בתוך "לופ" שבסופו, אנחנו כועסים, מתוסכלים, צועקים מאיימים, מענישים..
עושים הכל כדי שיעשה מה שאומרים לו. 
כשאין לנו את הכלים הנכונים, אנחנו פועלים כפי שלימדו אותנו כשאנחנו היינו ילדים. מנסים לשלוט בהתנהגות הילד

לקיחת יוזמה עוזרת לי להשפיע.
בלקיחת יוזמה אני בעצם אומרת לעצמי- אני אחראית שהדברים יתרחשו.

אינני תלויה בהתנהגות הסביבה. ולכן עליי למצוא פתרונות מבעוד מועד כדי לגרום לאחרים לשתף פעולה.
כשאנחנו לוקחים יוזמה, אנחנו מגדילים את הסבירות שלנו להשפיע על הסביבה. כשאנחנו בוחרים לא לקחת יוזמה, אנחנו גורמים לאחרים להשפיע עלינו.

כהורים מנהיגים עלינו להבין שהאחריות לשינוי היא בידיים שלנו, שעלינו לבחור בתגובה שלנו, שבכוחנו לפעול ולהשפיע על ילדינו.

י= יוזמה

יוזמה היא כלי נוסף שיעזור לכם להפוך להורים מנהיגים

יוזמה

היוזמה הופכת אותנו לפרואקטיבים
ובכך הופכת אותנו מהורים מגיבים להורים מובילים

bottom of page